Menu
Your Cart
Address
9b-m7, Qiaofu building, No. 57, Xinwen Road, Meiling community, Lianhuastreet, Futin District Shenzhen
Store Hours
Mon-Fri: 10:00 - 20:00
Weekend: 12:00 - 16:00

Looking forward to hearing from you

Contact Us

Our Location

Shenzhen fansite e-commerce Co., Ltd
9b-m7, Qiaofu building, No. 57, Xinwen Road, Meiling community, Lianhuastreet, Futin District Shenzhen
Telephone
+(86) 15919567856